- og velkommen til sognets hjemmeside. Her kan du læse lidt om, hvem vi er, og hvad vi har at byde på. Vil du vide det hele, må du nok selv møde op!

 

På næste tirsdag d. 15. september holder dit lokale sogn - og resten af Danmarks sogne valgforsamling - altså menighedsrådsvalg. Alle folkekirkemedlemmer over 18 år i sognet med dansk indfødsret, og som ikke er medlem af en valgmenighed har stemmeret og kan stille op som kandidat til menighedsrådet, ligesom sognebåndsløsere der har flyttet deres valgret til Jyllinge Sogn også har valgret og er valgbare.

Det foregår i Laden kl. 19:00, hvor vi starter med et let traktement og herefter går over til selve valgforsamlingen.

Indskrivning til konfirmation 2021

Så er der åbnet for indskrivning til konfirmation 2021. Det kan du gøre her


CORONA information

Ift. sundhedsmyndighedernes retningslinier tillader Hellig Kors Kirkes størrelse, at der befinder sig 57 personer  når der synges, idet der skal være 2 meter til alle sider (fra næse til næse). Undtaget er personer fra samme husstand. Når der ikke synges kan der være 180 personer på samme tid.
Jyllinge Kirke er lukket for tjenester og handlinger - indtil videre til 30. november. Det er dog stadig muligt besøge begge kirker til dagligt, blot der udvises forsigtighed og ansvarlighed ift. corona-smitte. Læs skiltene og følg retningslinierne.

 

AMEN

Her kan du læse det nyeste og tidligere udgaver af magasinet AMEN