Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Onsdag d. 1.4.2020

Langfredag

Allerførst skal I se en lille hilsen som optakt til dagen:

Læs teksten til langfredag:
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Så tog de Jesus med sig; han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes Hovedskalsted, og som på hebraisk hedder Golgata, hvor de korsfæstede ham, og sammen med ham to andre, én på hver side, med Jesus i midten. Pilatus havde lavet en indskrift og sat den på korset. Den lød: »Jesus fra Nazaret, jødernes konge.« Den indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og græsk. Jødernes ypperstepræster sagde nu til Pilatus: »Skriv ikke: ›Jødernes konge‹, men: ›Han sagde: Jeg er jødernes konge‹.« Pilatus svarede: »Hvad jeg skrev, det skrev jeg.« Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, én del til hver soldat. Også kjortlen tog de; men den var uden sammensyninger, ét vævet stykke fra øverst til nederst; derfor sagde de til hinanden: »Lad os ikke rive den i stykker, men trække lod om, hvem der skal have den.« For sådan skulle det skriftord gå i opfyldelse: De delte mine klæder mellem sig, de kastede lod om min klædning. Det gjorde soldaterne altså. Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede, sagde han til sin mor: »Kvinde, dér er din søn.« Derpå sagde han til disciplen: »Dér er din mor.« Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at Skriften skulle opfyldes, sagde han: »Jeg tørster.« Der stod et kar fyldt med eddike. De satte så en svamp fyldt med eddiken på en isopstængel og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: »Det er fuldbragt.« Og han bøjede hovedet og opgav ånden. Det var forberedelsesdag, og for at legemerne ikke skulle blive hængende på korset sabbatten over – for det var en stor sabbatsdag – bad jøderne Pilatus om, at de korsfæstedes ben måtte blive knust og de døde taget ned. Så kom soldaterne og knuste benene på den første og på den anden, som var korsfæstet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus og så, at han allerede var død, knuste de ikke hans ben, men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og der kom straks blod og vand ud. Den, der har set det, har vidnet om det, for at også I skal tro – og hans vidnesbyrd er sandt, og han ved, at han taler sandt. Dette skete, for at det skriftord skulle gå i opfyldelse: »Ingen af hans knogler må blive knust.« Og atter et andet skriftord siger: »De skal se hen til ham, de har gennemboret.«
Johannesevangeliet 19,17-37
Hør om dagen her: https://www.konfirmandcenter.dk/e-forloeb/langfredag/
1. Hvem dømte Jesus til døden?
2. Hvad hed det sted, hvor Jesus blev korsfæstet?
3. Hvorfor ville ypperstepræsterne ikke have, at Pilatus skrev ”Jødernes konge”?
4. Hvad gjorde soldaterne med Jesus’ tøj? Hvorfor?
5. Hvorfor mon Jesus råbte: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?
6. Hvad siger Jesus, når han har drukket eddike?
7. Hvad betyder det, at det er fuldbragt?
8. Hvorfor knuste soldaterne ikke Jesus’ ben?
9. Hvorfor skulle Jesus dø?
10. Når man læser ”Se Guds lam, som bærer verdens synd”? Hvem er da Guds lam?
11. Hvad betyder ordet syndebuk?
12. Hvad betyder det at ofre sig?
13. Korset var på Jesus’ tid et politisk og ikke et religiøst symbol? Hvordan opfatter du korset i dag?

Kristendommen er den eneste religion, som beskriver en Gud med sår, en Gud, som selv kender lidelsen. Gud er således ikke bare sejrherre, som står urørlig over verden. Gud er midt i det svære. Derfor er Gud ikke kun en Gud, for dem, som er lykkelige glade – Han er også en Gud for dem, der lider, sørger og føler sig mislykkede
Nu skal du høre en historie af Iben Krogsdal, der hedder ”Mørket”. Den handler om, at Gud følger os på vejen og kan føles meget levende og nærværende. Gud vil ikke, at vi skal gå alene, men være hos os, når livet er allermest mørkt og angstfyldt.

Sæt dig tilbage og lyt til linket: https://www.spreaker.com/user/12061437/mo-rket
Hver dag får du en lille opgave. Du skal først aflevere opgaven efter på fredag, når du har løst hele opgaven. Hver dag skal du finde et bogstav, som du på fredag skal sætte sammen til et ord og sende (du får besked på hvordan). Alle skal sende, og vi trækker lod om 10 påskeæg blandt dem, der har svaret rigtigt
Dagens opgave er: I Paulus’ første brev til Korintherne kapitel 13, vers 13 står der: Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er? https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Kor/13
Du skal tage det første bogstav i ordet.
Husk at sige Trosbekendelsen højt og bede dit fadervor smiley