Tirsdag d. 11. august 2020, Kl. 19:00 til kl. 22:00

kl. 19.00    Samtale om Bibelen 2020
kl. 19.30    Menighedsrådsmøde


1.      Dagsorden

2.      Referat fra sidste møde (16. juni 2020)

3.      Budgetopfølgning per 30.6.2020

4.      Konfirmationer 2020

5.      Valg 2020

6.      Projektor løsning/skærm løsning Laden, Hellig Kors Kirke (bilag)

7.      Eksistenscafé

8.      Meddelelser            

9.      Næste møde

10.  Eventuelt


Medvirkende
Jyllinge Menighedsråd
Sted Bygaden 23, 4040 Jyllinge