Tirsdag d. 21. maj 2019, kl. 09:30

Årets sommerhøjskole, som er fra 20. - 24. maj, i samarbejde mellem kirken og LOF sætter fokus på 1950’erne – et lidt glemt årti, hvor  Danmark udviklede sig fra mangelsamfundet efter krigen og frem mod et moderne industri- og velfærdssamfund.  Vi håber, at vi får Bertel Haarder til at holde introduktionsforedraget, derudover er temaerne litteratur og kultur i 50’erne, den amerikanske kulturs indflydelse, Roskilde i 50’erne – med byvandring, jazz-musik, og diskussionen om Lindhardts ”afskaffelse af det evige liv”. Hver dag (onsdag undtaget) begynder med morgensang i kirken 9.30. Onsdag er udflugtsdag, se programmet neden for. Udflugten indgår i sommerhøjskolens pris, som er 1750,- kr., dog 1365,- kr for pensionister i Roskilde Kommune.

Tilmelding på https://lof.dk/roskilde/roskil...

Sted
Laden, Jyllinge Præstegård, Bygaden 23, 4040 Jyllinge
Pris
1.750,- / 1.365,-