×

Advarselsmeddelelse

  • Begivenheden har allerede fundet sted.
Tirsdag d. 13. august 2019, Kl. 19:00 til kl. 22:00

Ordinært menighedsrådsmøde. Mødet er offentligt - alle er velkomne til at overvære mødet, dog uden taleret.

1. Dagsorden
2. Referat fra sidste møde (11. juni 2019)
3. Budgetopfølgning per 30.6.2019 (bilag)
4. Status renovering Jyllinge Kirke
5. Regnskab konfirmanduge (bilag)
6. Meddelelser
a) Formanden: (BR)
b) Kirkeværgen: (ASN)
c) Kontaktpersonen: (FLP)
d) Det stående Udvalg: (KK)
e) Økonomi- & Forretningsudvalget: (BR)
f) Gudstjenesteudvalget (KB)
g) Menighedsplejeudvalget (KB)
h) PR- og Kommunikationsudvalg KB)
i) Møde- & foredragsudvalget (KMW)
j) Musikudvalget m.m. (MD):
k) Børne- & ungdomsudvalget (KMW)
l) Kirkegårdsudvalg (ASN):
m) Hellig Kors Kirkens Venner (GB)
n) Øvrige udvalg: Kirkeblads-, Studiekreds-, Fest-, og Indsamlingsudvalg
o) Andre:
7. Næste møde
8. Eventuelt


Sted Jyllinge Præstegård, konfirmandstuen, Bygaden 23, 4040 Jyllinge